top of page

En ikon av tacksamhet


Denna ikon, som nyligen målats i vårt kloster, är en beställning från St. Edward Brotherhood i Brookwood, England, i tacksamt minne av munken Josef, som var mer känd under sitt namn som lekman, läsare Isaac Lambertsen. Han gjorde en fantastisk insats för de engelskspråkiga i den Ortodoxa kyrkan genom att översätta många gudstjänsttexter till engelska från kyrkoslaviska. Han har även själv skrivit nya gudstjänster, särskilt för många västerländska Ortodoxa helgon. Vi är skyldiga honom stor tacksamhet för vad han gjort och det är en sorg att en sådan begåvning inte längre finns bland oss på jorden.

Fader Josef vigdes till munk och fick sitt monastiska namn efter den Helige Josef hymnografen, strax innan han gick bort i cancer. Han hade som lekman haft sitt namn efter den Helige Isak Syriern. I evig åminnelse!

Den Helige Josef hymnografen var från Sicilien men flyttade från plats till plats pga förtryck av muslimerna och kom till både Konstantinopel och Rom. Han skrev många av de Ortodoxa gudstjänsttexter som vi fortfarande använder och insomnade i Herren år 886.

Den Helige Isak Syriern föddes på tidigt 600-tal i Östra Arabien, han blev munk vid ung ålder och senare vigd till biskop av Nineve, men efter fem månader återvände han till sitt liv i avskildhet. Han är känd för att ha skrivit de av Gud inspirerade Ascetical Homilies i slutet av sitt långa liv av asketisk kamp som blev en vägledare för många generationer av de som vigt sitt liv åt Gud i stillhet och bön.bottom of page