top of page

Helige Philaretos - en förebild för givmildhetIdag firar vi den Helige Philaretos som levde på 700-talet i Mindre Asien och var mycket förmögen. Ikonen är målad av våra systrar i vårt moderkloster i Grekland. Helgonet delade ut allt han hade till de fattiga utan att ge en tanke på sig själv och sina egna behov trots att andra kritiserade och ifrågasatte honom. Han hade så stor kärlek för sina medmänniskor att han stod inte ut med att se någon som var behövande utan att ge något. Han gav och visade gästfrihet till alla som bad honom utan beräkning. Liksom Job blev han prövad. Han förlorade plötsligt all sin rikedom, men fortsatte ändå att ge till alla som var i behov i så stor utsträckning att han och hans familj inte hade mat för dagen.

Hans fru beklagade sig men han sade till henne att förtrösta på Herren. ”...söken först efter hans rike och hans rättfärdighet, så skall också allt detta andra tillfalla eder. (Matt 6:33) Gud belönade honom senare och mångdubblade hans förmögenhet.

Det finns en välgörenhetsförening i Grekland som hjälper de fattiga där och föreningen har Helige Philaretos namn. Vi har personlig kontakt med de aktiva i föreningen och kan intyga att de gör en fantastisk insats för de fattiga i Grekland som i den pågående krisen har stora behov av ekonomisk hjälp. Krisen drabbar i stort sett alla i Grekland, vilket medför att de ekonomiska bidragen från andra i Grekland har minskat och föreningen är i stort behov av hjälp ifrån oss i utlandet.

En god del över 90% av alla gåvor går direkt i de behövandes händer, en siffra som är en nästan otänkbar beräkning för moderna välgörenhetsorganisationer. Föreningen försörjer ca 450 familjer varje månad med mat och ekonomiska bidrag.

Skicka gärna ett bidrag till föreningens arbete i jul via vårt bankgiro 677-0242 (Handelsbanken) så skickar vi gåvorna vidare till föreningen. Märk insättningen "Grekland". Läs mer om föreningens arbete här på svenska. Och läs mer på engelska på föreningens egen hemsida där man även kan skicka en gåva direkt till dem.

Tack för att du tänker på de behövande i Grekland i jul!


bottom of page