top of page

Vill du stödja klosterliv i Sverige?

På uppmaning och med välsignelse av vår andlige fader planerar vi i Heliga Philothei Ortodoxa kloster en utbyggnad av klostret under 2019 för att vårt systerskap ska kunna växa!

De senaste halvåret har vi kontaktat olika hantverkare för offerter och har nu hittat en lokal firma som verkar pålitlig. Ett startkapital finns men ca

120 000 kronor saknas för att förverkliga detta projekt.

Eftersom vi inte mottar bidrag från stat eller kyrka varken i Sverige eller från Grekland och inkomsten från vårt hantverk med ikoner knappt täcker våra löpande kostnader är vi helt beroende av privata donationer för att finansiera utbyggnaden.

Vill du vara med och stödja klosterlivet i Sverige? Ekonomiska bidrag mottages med stor tacksamhet och alla bidragsgivare kommer att finnas med i våra dagliga förböner! Se ritningar för utbyggnaden och sätt att skicka en gåva här.

Uppdateringar för projektets och insamlingens fortskridande kommer att ske kontinuerligt på denna sida.bottom of page