top of page

Ny handmålad ikon från vårt kloster: Helige Laurentius


Denna ikon av Helige Laurentius, ärkediakonen, har just handmålats i vårt kloster som en beställning från en församling i Svenska kyrkan. Måtten är 45x23 cm.

Helige Laurentius levde på 200-talet och blev förföljd för sin kristna tros skull. En känd historia från hans liv är när han fördes inför kejsaren och uppmanades att överlämna kyrkans skatter. Helgonet bad att få tre dagar på sig och under den tiden samlade han alla fattiga och sjuka, tog med dem inför kejsaren och sade: "Här är kärlen som skatterna finns i. Alla som lägger sin skatter i de kärlen kommer att mottaga skatter i överflöd i det Himmelska riket".

Kejsar Valerian beordrade att Helige Laurentius skulle torteras om han inte offrade till avgudarna och helgonet svarade: "Jag offrar mig själv som ett behagligt och väldoftande offer till den sanne Guden, ty ett offer som behagar Gud är ett förkrossat hjärta." (Ps. 50:19 LXX)

Han grillades över glödande kol och Guds nåd hjälpte honom att uthärda det till den grad att han kunde säga: "Nu är jag färdiggrillad på ena sida, vänd mig därför även till andra sidan!" Han gav upp sin anda med orden: "Jag tackar Dig Herre Jesus Kristus för att jag bevärdigats att inträda genom portarna till Ditt

Rike."


Helige Laurentius - Klosterikoner


bottom of page