top of page

Minnet av Nordens apostel AnsgarDenna ikon av Helige Ansgar, Nordens apostel, målades i vårt kloster för några år sedan. Idag, 3 februari med den gamla kalendern, firar vi minnet av honom som betraktas som den som kristnade Sverige och Danmark, även om hans mission på Birka inte blev bestående... Han levde år 801-865, var benediktinmunk från Corvey i nuvarande Tyskland, missionär och ärkebiskop av Hamburg-Bremen, vilket då också innefattade Norden.

Den danske kungen Harald Klak som döpts år 826 bad om missionärer och Ansgar åkte frivilligt till Danmark. Men Harald Klaks ställning var inte stark i Danmark och Ansgar stannade söder om Elbe, där han inrättade en skola för danska pojkar. När Ludvig den fromme, karolingisk kejsare, år 829 besöktes av två sändebud från sveakungen, som menade att det var flera i deras hemland som ville övergå till den kristna tron, utsåg han Ansgar att sprida tron.

Ansgar och hans medhjälpare munken Witmar följde med en konvoj av köpmän, men halvvägs blev de överfallna av vikingar, och de måste ta sig till Birka till fots. Det bildades en liten församling med Birkas hövitsman Herigar som främsta namn. I Birka förkunnade Ansgar kristendomen omkring 829–831. Som svensk kung anges för denna tid Björn i Ansgarsvitan. Framgången var dock blygsam, och sveakungens inbjudan får nog betraktas som en vänlig gest till den djupt kristne kejsaren.

Efter att Ansgar hade återvänt från Skandinavien, utnämndes han 831 till biskop för det nygrundade ärkestiftet Hamburg. På grund av inrikes strider försvagades dock Frankerriket. Efter Ludvigs död härjade den danska kungen Hårik i Hamburg 845, och denna utpost övergavs som biskopssäte. Stiftet slogs ihop med Bremen, som blev Ansgars nya biskopssäte.

Cirka 851–853 återvände Ansgar till Birka, där nu kung Olof regerade. Vid denna tid ska situationen för den kristna missionsverksamheten ha försvårats. Den kristna församlingen i Birka hade kommit i konflikt med den hedniska befolkningen och hade upplösts. Ansgar var därför tvungen att återupprätta församlingen. De hedniska svenskarna var dock ännu inte beredda att ta emot kristendomen som en bestående religion och församlingen blev inte bestående. Ansgar återvände till Bremen där han insomnade den 3 februari och gravsattes år 865. Helige Ärkebiskopen Unni av Hamburg fann inga spår av Ansgars församling vid sitt besök i Birka år 935.


bottom of page