top of page

Aposteln Andreas


Idag firar vi Aposteln Andreas, den först kallade lärjungen till Kristus. Han kallas så för att han var den förste som igenkände Kristus som Messias, bekände honom och berättade om Honom för sin bror Simon. Han tog med Simon till Kristus, som gav honom namnet Petrus vilken kom att bli den främste bland apostlarna.


Aposteln Andreas lämnade sitt arbete som fiskare och följde Jesus var han än gick. Efter Jesu död och uppståndelse predikade Aposteln Andreas Evangeliet vid kusten vid Svarta havet och i Grekland och fick utstå många prövningar och svårigheter.


Han avslutade sitt jordiska liv med att bli korsfäst upp och ner i Patras, Grekland. Där finns hans reliker nu som kan venereras i en kyrkan tillägnad aposteln. Ikonen är en väggikonmålning på kanvas målad i vårt moderkloster i Grekland.

Comments


bottom of page