top of page

De Heliga Apostlarna Petrus och Paulus dag


Idag firar vi de främsta heliga apostlarna Petrus och Paulus och avslutar den i år fyra veckor långa fastan som föregår denna högtid.


Dagens episteltext från aposteln Paulus andra brev till Korintierna avslutas: "Men Herren har sagt till mig; ”Min nåd är dig nog, ty kraften fullkomnas i svaghet.” Därför vill jag hellre med glädje berömma mig av min svaghet, på det att Kristi kraft må komma och vila över mig." (2 Kor. 12:9)


Ikonen på bilden är ett tryck på kanvas vi gjort på beställning tidigare i sommar med måtten 60x75 cm.


Vi önskar alla en välsignad och glädjefull festdag! Må de Heliga apostlarnas Petrus och Paulus förböner vara till vår hjälp och deras exempel goda förebilder för vår kristna kamp!

bottom of page