top of page

De heliga apostlarna Petrus och Paulus dag


Idag firar vi de främsta av apostlarna, de heliga Petrus och Paulus och avslutar fastetiden, som föregår festdagen och förbereder oss för den. Aposteln Petrus var en enkel, outbildad och fattig fiskare, han var gift och hade familj, men lämnade allt och blev en Kristi lärjunge och apostel, upplyst av den Helige Anden. Han utmärkte sig som en ivrig och trogen lärjunge, han såg alla Kristi mirakler och var med Honom på berget Tabor och såg Herren förvandlas.


I dagens Evangelietext (Matt.16:13-19) frågar Jesus lärjungarna vem de säger att Han är och Petrus bekänner Honom som Messias, den levande Gudens Son. Jesus säger då till honom: ”Salig är du, Simon, Jonas’ son; ty kött och blod har icke uppenbarat detta för dig, utan min Fader, som är i himmelen. Så säger ock jag dig du är Petrus; och på denna klippa skall jag bygga min församling, och dödsrikets portar skola icke bliva henne övermäktiga. Jag skall giva dig himmelrikets nycklar: allt vad du binder på jorden, det skall vara bundet i himmelen; och allt vad du löser på jorden, det skall vara löst i himmelen."


På grund av dessa ord avbildas aposteln Petrus ofta på ikoner med nycklar i händerna. Under den sista Nattvarden försäkrar Petrus Jesus i sin iver om att han aldrig ska förråda Honom, men Jesus förutsäger att han tre gånger ska förneka Honom, vilket han också gjorde. Men även om han förnekade sin Mästare så ångrade han sig efteråt. Han predikade Evangeliet efter Kristi uppståndelse i Judeen, Antiokia och Asien. Han korsfästes upp och ner i Rom och vann så martyrkronan och fick sin plats i Paradiset.


Aposteln Paulus var en rik och välutbildad farisé som först förföljde de kristna. Han var en av dem som var med och stenade den förste martyren Stefanus. Men han blev omvänd på vägen till Damaskus då Herren tilltalade honom i ett starkt ljus och sade "Saul, Saul varför förföljer du Mig?" Saul döptes och fick namnet Paulus och med samma iver som han förföljt de kristna började han istället att predika Evangeliet. Han utstod skeppsbrott, fängelse, hugg och slag, faror, hunger och törst, köld och nakenhet för Kristi skull. Han tog hand om alla nyinstiftade församlingar och åkte runt och stärkte dem och skickade brev till dem, de 14 epistlar som bevarats i Nya testamentet. Liksom Petrus förhärligade han Gud med att lida martyrdöden i Rom där han blev halshuggen.


Genom de heliga apostlarnas förböner, må Herren stärka oss i vår kristna tro så att vi vågar stå för den, kämpa för den och bära ett sant kristet vittnesbörd till vår omvärld!


Se nedan ikon med scener från Aposteln Paulus liv.


Comments


bottom of page