top of page

Den Heliga Treenighetens ikon som förebild för vårt kristna liv


Idag, dagen efter Pingsten firar vi den Helige Andens måndag och den Heliga Treenigheten. Den heliga Treenigheten är omöjlig att förstå på djupet, är osynlig och har aldrig uppenbarat sig. Därför är det inte möjligt att avbilda den Heliga Treenigheten. Den ikon som vi kallar den heliga Treenigheten grundar sig på den historiska händelsen i Första Mosebok (18:1-15) när Abraham fick besök av tre män/änglar. Den kallas också ”Abrahams gästabud”. Ibland framställs den med Abraham och Sara och ibland utan. Ikonen är en symbol för heliga Treenigheten och avbildas bara på rätt dogmatiskt sätt på så vis för att det är en historisk händelse som skett här på jorden.


Det finns också en dogmatiskt felaktig ikon som avbildar den Heliga Treenigheten med Fadern som en gammal man och den heliga Anden som en duva. Den uttrycker inte Kyrkans sanna teologi om Treenigheten, för det första för att det inte är tillåtet att avbilda Gud Fadern för att Han har aldrig uppenbarat sig på jorden i mänsklig gestalt.


För det andra visar inte framställningen samma ära för de tre personerna i den Heliga Treenigheten eftersom den Helige Anden framställs som en duva, ett djur. Den visar inte att de tre personerna i Treenigheten är av samma väsen. Bara i Kristi dops ikon är det rätt att avbilda den Helige Andens som duva eftersom den uppenbarat sig historiskt då på så sätt. Faderns och Sonens olika ålder omkullkastar dogmen att den Heliga Treenighetens olika Personer är lika och utan början. Detta fastslogs på Kyrkans sjunde ekumeniska koncilium år 787 i Nicea.

Den Ortodoxa kyrkans lära och fäder säger att målet med vårt kristna liv är att förvärva den Helige Andes nåd, att vi må ”känna ...den enda sanne Guden och den du har sänt, Jesus Kristus.” (Joh. 17:3) Med andra ord är meningen med våra liv att förena oss med Gud och deltaga i den Heliga Treenighetens eviga och välsignade liv.


Vad består då ett liv i den Helige Treenigheten av? Enligt de gudabärande fäderna och apostlarna i Kyrkan finns allting gemensamt i den Heliga Treenigheten: ett gemensamt väsen, en gemensam kraft, en gemensam energi, en gemensam vilja, en gemensam gudomlighet och ett gemensamt liv. På samma sätt är det kristna livet i Kyrkan ett gemensamt liv av gudomlig kärlek och gemensamt deltagande i den Heliga Treenigheten. Så den Heliga Treenighetens ikon är en förebild för hur vi ska leva som kristna i våra familjer och församlingar.


Comments


bottom of page