top of page

Den lame mannens tålamod i sjukdom


"Såsom Du uppreste den lame mannen, o Herre vår Gud, genom din gudomliga omsorg och kraft, uppres min själ som är förlamad av olika synder och överträdelser och av dåliga gärningar, så att jag må bli frälst och ropa: O barmhärtige Förlösare, o Kriste vår Gud, ära åt Ditt Rike och åt Din makt." (Kontakion för den lame mannens söndag)


Idag åminner Kyrkan Kristi helande av den lame mannen som hade varit sjuk i 38 år. Se Joh. 5:1-15. Innan Kristus helar mannen frågar Han honom om han vill bli frisk. Kristus väntar på att mannens ska använda sin egen fria vilja och låta Kristus verka i hans liv och hela honom. Mannen svarar att han vill bli frisk och då säger Kristus till honom: "Stig upp, ta din säng och gå".


Dagens text lär oss hur vi ska ha tålamod med sjukdom utan att klaga och hur vi även kan få något gott av den genom att den kan få oss att lära känna Gud och tro på Honom och Hans kraft i våra liv. Oavsett om vi är sjuka till kroppen eller inte så är vi alla mer eller mindre sjuka till själen genom våra ständiga snedsteg från Guds vilja. Helandet av den lame mannen och texterna i dagens gudstjänst vill uppmärksamma oss på dessa våra brister så att vi kan ångra dem, ändra oss och så kunna närma oss Gud och leva ett mer fullkomligt liv med Honom.

Comments


bottom of page