top of page

Det dyrbara Korsets upphöjelses högtid


Idag firar vi upphöjelsen av det dyrbara Korset. Under dagens gudstjänst bärs korset i procession på en bricka med tända ljus, dekorerad med blommor och basilika, höjs upp i alla väderstreck av prästen och sedan vördas av alla närvarande.


Dagens högtid firas till minne av att Kristi Kors hittades i Jerusalem av den helige kejsar Konstantins moder, den heliga Helena, år 326, då hon åkt dit på pilgrimsfärd för att vörda de heliga platserna. Hon fann tre kors och förstod vilket som var Kristi Kors när en döende kvinna blev helad när hon rörde vid det. Patriarken Makarios av Jerusalem, lyfte Korset högt så att allt folk kunde se det och vörda det och alla ropade ”Herre, förbarma dig!”. I dagens speciella gudstjänst till Korsets upphöjelse lyfter prästen Korset högt och kören sjunger "Herre förbarma Dig" i åminnelse av den händelsen.


I dagens gudstjänsttexter står det att ”trä blev helat genom trä”, d.v.s., syndafallet skedde genom ett träd, som Adam och Eva åt av, och vi blir sedan räddade genom Korsets trä, genom Kristi Korsfästelse och Uppståndelse på det.

Det heliga Korsets festdag är alltid en fastedag och på så sätt tänker vi på Kristi lidanden på Korset för vår skull. Dagen är också en påminnelse till alla kristna att bära sitt eget Kors med tålamod, uthållighet och tacksamhet med tro på att allt som händer oss tillåter Gud för vårt bästa. Vi kan inte uppstå med Kristus om vi inte först korsfästs med Honom. Den helige Isak Syriern skriver: ”Guds väg är ett dagligt kors; ingen har någonsin kommit till Himlen på ett enkelt sätt.” Läs mer om detta i en text av Helige Ignatios Brianchaninov.

Comentários


bottom of page