top of page

Det heliga korsets Söndag och 40 martyrer av Sebaste


Dagens söndag är den tredje i fastan då vi firar det Heliga korsets upphöjelse. Den sammanfaller i år med firandet av de fyrtio stora martyrerna av Sebaste som bokstavligen genomgick vatten och eld för att inte avsäga sig sin kristna tro. De plågades en hel natt i en frusen sjö men ingav varandra mod att utstå svårigheterna för sin tros skull. Låt oss be om deras förböner till Gud att vi på samma sätt inger varandra mod i prövningarnas tid att tålmodigt utstå svårigheter.


Må Herrens heliga Kors ge oss styrka denna dag när vi vördar det att fortsatta fastan och bära vårt eget kors. Alla som inte haft möjlighet att komma till en kyrka kan ta det kors man har i sitt hem och göra korstecknet överallt som beskydd mot allt ont. Låt oss alltid minnas att Korset är de kristnas vapen mot det onda!


I dagens Evangelium (Mark. 8:34-9:1) säger Kristus: "Om någon vill efterfölja mig, så försake han sig själv och tage sitt kors på sig; så följe han mig. Ty den som vill bevara sitt liv, han skall mista det; men den som mister sitt liv, för min och för evangelii skull, han skall bevara det. Och vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen, men förlorar sin själ?"


I aftongudstjänsten sjunger vi: Herrens Kors, lys med din nåds ljus över de hjärtan som ärar dig. Med kärlek ingiven av Gud, omfamna vi dig, o hela världens längtan. Genom dig hava våra sorgetårar torkats bort; vi hava befriats från dödens snaror och hava övergått till aldrig sinande glädje. Visa oss din skönhets härlighet och förläna oss, dina tjänare, belöningen av vår återhållsamhet, ty vi bedja med tro om ditt rika beskydd och stor nåd.Comments


bottom of page