top of page

Ett stort tack på Lasaruslördagen


Idag firar vi Lasaruslördagen när Jesus Kristus uppväckte sin vän Lasarus som varit död i fyra dagar i Betania, inte långt utanför Jerusalem. Han utför detta mirakel för att försäkra sina lärjungar före sitt kommande lidande så att de ska förstås att fast Han lider och dör är Han fortfarande Herre och Segrare över döden. Lasarus uppväckelse är en profetia i form av en händelse och förutsäger Kristi egen uppståndelse åtta dagar senare.


Som de liturgiska texterna betonar idag visar miraklet i Betania på Kristi två naturer. Han frågar var de lagt Lasarus och gråter över honom för att visa Sin fulla mänskliga natur. Sedan visar Han även Sin fulla gudomliga natur genom att uppväcka Lasarus från de döda fast att han varit död i fyra dagar och redan börjat lukta. Denna Kristi fullkomliga gudomlighet och fullkomliga mänsklighet får vi se ytterligare exempel på under den kommande Stora och heliga veckan då vi får följa och uppleva Hans lidande, död och uppståndelse.


Vi vill passa på att varmt tacka alla som gett bidrag till de fattiga i Grekland! Vi är glada att meddela att vi fått ett ovanligt stort gensvar och gåvor från 16 olika personer, sammanlagt 12 000 kronor som vi nu skickat till Helige Philaretos hjälpförening inför Påsken. De ansvariga i föreningen förmedlar sin stora tacksamhet till alla som stödjer dem i Sverige och önskar en välsignad Påsk och att Helige Philaretos förböner ska beskydda er alla!

Comments


bottom of page