top of page

Evangeliet som ikon: Sackeus och Heliga Xenia


På söndagen en vecka innan vi öppnar den Stora fastans gudstjänstbok Triodion med dess fyra förberedande söndagar, läser vi Evangeliet om Sackeus (Luk. 19:1-10). Han var en förman för publikanerna, dvs tullindrivarna, som tog mer betalt av sina medmänniskor än vad de skulle och Sackeus hade blivit rik genom sin orättfärdighet. Men när han hörde att Jesus skulle komma förbi den vägen ville han se Honom. Eftersom han var liten till växten klättrade han upp i ett mullbärsfikonträd för att kunna se Honom bättre. Jesus Kristus såg honom i trädet och sade: ”Sackeus, skynda dig ned, ty i dag måste jag gästa i ditt hus.” Sackeus skyndade sig ner och tog emot Honom med glädje i sitt hus.


Men alla som såg det blev förargade över att Jesus besökte en så stor syndare. Sackeus sade då: ”Herre, hälften av mina ägodelar giver jag nu åt de fattiga; och om jag har utkrävt för mycket av någon, så giver jag fyradubbelt igen. Och Jesus sade om honom: ”I dag har frälsning vederfarits detta hus, eftersom också han är en Abrahams son. Ty Människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat.”


Enligt Ortodox tradition blev Sackeus senare en apostel som följde Helige Petrus på hans resor och sedan blev biskop av Ceasarea i Palestina.
Denna söndag firar vi även den Heliga Xenia av Sankt Petersburg. Hon levde ett världsligt liv som aristokrat i Sankt Petersburg på 1700-talet. Vid 26 års ålder blev hon plötsligt änka då hennes make som var officer och sångare i det kejserliga hovet dog efter en fest. Hon sörjde djupt hans bortgång, särskilt eftersom han lämnat jordelivet oförberedd utan att ha biktat sig eller tagit emot den Heliga Nattvarden, vilket är önskvärt för Ortodoxt kristna. Hans död gjorde att hon insåg tomheten i alla världsliga band och hon befriade sig från de banden genom att ge bort sin förmögenhet till de fattiga.


Hon försvann från Sankt Petersburg i åtta år och man tror att hon denna tid fördjupade sig och fick vägledning av någon i det andliga livet. När hon kom tillbaka till staden levde hon som dåre för Kristi skull, ett liv som hemlös på staden gator, klädd i sin mans kläder och kallade sig för sin mans namn, Andreas. Folk trodde att hon var från sina sinnen, men hon levde i ständig bön och kunde ofta förutsäga vad som skulle komma att hända.


Först föraktade folk henne, skrattade åt henne och behandlade henne som vilken tiggare som helst. Hon utstod allt detta i tystnad och ödmjukhet. Senare började folk förstå hennes heliga liv och bjöd in henne i sina hem för att hennes närvaro medförde frid och lycka i hemmet. Försäljare sprang efter henne med gåvor och taxichaufförer bad henne att åka med dem för sedan fick de lyckade affärer resten av dagen.


Hon gick bort i frid 45 år efter sin mans död då hon var 71 år gammal någon gång mellan 1794 och 1806. Hennes grav på Smolensk kyrkogård i Sankt Petersburg blev en källa till många mirakler och många troende tog jord från graven som en välsignelse. Den heliga Xenias förböner åkallas ofta för hjälp med att hitta arbete.


I år kan vi för första gången sjunga hymner till Heliga Xenia för Vesper och Orthros på svenska! Se text och musik här under 24 januari.

Comments


bottom of page