top of page

Guds Moders intåg i templet


"Idag leds Theotokos, templet som innesluter Gud, in i Guds tempel och Zacharias mottar henne. Idag jublar det allra heligaste medan änglakören hemlighetsfullt firar. Tillsammans med dem, låtom också idag hålla högtid och låtom oss med Gabriel ropa högt: Gläd dig, o Jungfru full av Nåd, Herren är med dig och Han har stor barmhärtighet." Idiomelon Orthros till Guds Moders intåg i templet som vi firar idag.


Denna högtid firas till minne av när Guds Moders föräldrar Heliga Joakim och Anna uppfyllde sitt löfte och ledde sin dotter Maria, som skulle bli en Guds boning, in i templet där översteprästen Zacharias tog emot henne. Där levde hon i det allra heligaste i avskildhet, i ständig bön, i tystnad och kontemplation och renade sin själ för att förbereda sig för det hon var utvald till: att föda vår Frälsare till världen.


Denna högtid åminner då Gud trolovades med den mänskliga naturen. Kyrkan uppmanar därför alla troende att för sin egen del inträda i sitt hjärtas tempel, för att förbereda sig för Herrens ankomst genom tystnad och bön, och genom att avskilja sig från denna världens omsorger och nöjen.


Ikonen är en väggikonmålning i vårt moderkloster i Grekland målad av systrarna där.

Comments


bottom of page