top of page

Guds rättfärdiga anfäder Heliga Joakim och Anna


Idag, dagen efter Guds Moders födelse, åminner vi särskilt hennes föräldrar, Heliga Joakim och Anna. De var gudfruktiga men barnlösa och sökte sin tillflykt till bönen till Gud för att få en avkomma. Ärkeängeln Gabriel visade sig för dem var för sig och lovade dem ett barn. Flickan som föddes gav de namnet Maria och hennes föräldrar vigde henne åt Herren i tidig ålder då hon fick växa upp i templet.


Maria var Herrens utvalda käril för att uppfylla Hans frälsningsplan för människosläktet. Genom att Herren tog plats i hennes sköte, antog Han mänsklig gestalt för att fullt ut dela vår fallna natur, förutom synden. Han utvalde henne som en fläckfri boning, till att bli den nya Eva, källan till vår frälsning. Så att det är Guds Moders födelse som är början till vår frälsning! Heliga Joakim och Anna kallas Guds rättfärdiga anfäder och åminns i slutet av varje Gudomlig liturgi. Ikonen är målad i vårt moderkloster i Grekland.

Comentários


bottom of page