top of page

Heliga Philothei leder klostrets byggprojekt!

Kristus är uppstånden!


Under vår vistelse i vårt moderkloster i Grekland över Påsken åkte vi till Aten i Heliga Philotheis fotspår. Dagen efter vi besökt dessa platser helgade av vårt klosters skyddshelgon fick vi beskedet att vi fått bygglov för vår planerade utbyggnad av klostret! Det var ett ovanligt snabbt besked och vår hantverkare blev både förvånad och glad. Några formaliteter finns fortfarande kvar men det finns möjlighet att bygget kan sätta igång om ca fyra veckor!


Vi besökte grottan där Heliga Philothei drog sig tillbaka i bön och asketiskt liv och en kyrka tillägnad henne just intill där reliken av hennes hand finns att venerera samt en underbar ikon målad av Photios Kontoglou.Vi besökte även platsen där Heliga Philothei grundat ett kloster och ett kapell tillägnat Guds Moders intåg i templet och det var på den platsen som hon lämnade jordelivet några månader efter att hon blivit misshandlad av turkarna. Ruiner av klostret finns kvar och kapellet är intakt. Någonstans där finns hennes grav men man vet inte var. Inom kort kommer arkeologiska utgrävningar att göras på området.


Fler mirakel har tidigare skett i år genom Heliga Philothei för vår utbyggnad. En ung kvinna som vi känner och som vi tillsammans med besökt platserna i Aten med anknytning till Heliga Philothei, funderade på att bli nunna. Hon förstod dock att hon hade en annan kallelse i livet och gifte sig nyligen. Samma dag som vi firat Heliga Philotheis dag tidigare i år fick vi ett meddelande från henne när hon skrev att hon skulle vilja ge möjlighet till någon annan kvinna att leva klosterliv i det kloster som har hennes kära skyddshelgons namn och att hon därför ville skänka en stor summa till vårt klosters utbyggnad!


Vi har också mottagit ett mycket stort ekonomiskt bidrag från en för oss okänd familj som tackade oss för möjligheten att få ge en gåva till vårt kloster i tacksamhet till Gud för allt Han gett dem! Många gåvor, små och stora, har inkommit från kända och okända, från Sverige, USA, Grekland, Frankrike och särskilt från England. Vi står i stor tacksamhetsskuld till er alla, men särskilt till Fader Alexis och St. Edward Brotherhood i England och dess generösa församlingsmedlemmar som tillsammans bidragit med över 100 000 kronor!


Bygglovet blev 7000 kronor dyrare än de först sagt och grävningen 20 000 kronor mer än den första uppskattningen och det kan bli ännu mer om de stöter på berg eller stora stenar. Men om Heliga Philothei har hjälpt oss på så underbara sätt hittills och gett oss ekonomiska möjligheter kan vi inte tvivla på att hon ska fortsätta att ta hand om sitt lilla kloster i Sverige! Må hennes förböner stärka er alla som hittills bidragit till att vårt kloster ska växa och ge er Uppståndelsens och vårens glädje i era hjärtan!

Ruiner av cellerna i Heliga Philotheis kloster, Aten

Comments


bottom of page