top of page

Helige Botvid och Heliga Irini av Chrysovalanto


Idag firar vi den Helige Botvid som är ett av våra svenska Ortodoxa helgon. Förra året målades denna ikon i vårt kloster efter att en pilgrimsfärd gjort i helgonet fotspår. Läs mer om den här. Helige Botvid levde på 1000-talet och växte upp i området som idag kallas Botkyrka, uppkallat efter helgonet. Han åkte till England på en handelsresa och blev där kristen. När han kom tillbaka till Sverige spred han kristendomen här och många omvände sig.


Botkyrka kyrka byggdes till helgonets ära av hans bror efter det att Helige Botvid lidit martyrdöden på Rågö i Nyköpings skärgård där en träl högg huvudet av honom med en yxa. Han reliker fördes till Botkyrka kyrka från nuvarande Salems kyrka där han först begravts.


På ett ställe satte de ner hans reliker och en källa sprang fram på platsen, vilken finns kvar idag och bär namnet Helige Botvids källa. Han är avbildad på ikonen med en fisk, som han också är på statyer i altarskåp i många kyrkor i Sverige, på grund av ett mirakulöst fiskafänge på Bornsjön som man kan läsa mer om på länken ovan.

Vi firar också den Helige Irini av Chrysovalanto denna dag. Hon levde på 800-talet i Kappadokien. När hon besökte den Helige Johannikios förutsåg han tt hon skulle bli abbedissa i Chrysovalantos kloster. Hon blev nunna i det klostret och tjänade sina medsystrar i stor ödmjukhet och lydnad. När abbedissan avsomnade valde de Heliga Irini till abbedissa. Hon levde strikt asketiskt liv och förste efterlikna helgonens dygder.

Hon bad med händerna uppsträckta hela natten och utförde många mirakel. En syster vittnade om att hon sett henne sväva i luften ovanför marken under bönen och att två cypresser böjt sig mot henne i vördnad. När hon slutade be återgick träden till sin ursprungliga ställning.


En dag fick hon besök av en sjöman från Patmos. En gammal man hade kommit gående över vattnet till hans skepp med tre äpplen som han gav honom och bad honom ge till patriarken från "hans älskade lärjunge Johannes". Sedan gav han honom ytterligare tre äpplen som han bad honom ge till abbedissan av Chrysovalanto "som en gåva från Johannes i Paradiset".


Hon blev förvarnad av en ängel om när hon skulle gå bort när hon var 103 år gammal men hennes ansikte såg fortfarande ungt och vackert ut! Hon kallade alla systrar för att ta farväl och utsedde en efterträdare. Många människor kom till hennes begravning och många mirakel ägde rum vid hennes grav och fortsätter att ske i kloster och kyrkor som är tillägnade henne och genom ikoner med henne. I vissa kyrkor och kloster tillägnade detta helgon är det tradition att välsignad och dela ut äpplen till de närvarande när hennes festdag firas.Comments


bottom of page