top of page

Helige David av MunktorpIdag firar vi Helige David av Munktorp, Västmanlands apostel, som spred Evangeliet där på 1000-talet, döpte många i en källa som finns kvar än idag, gjorde underverk och grundade ett kloster och kyrka där Munktorp ligger idag. Munktorps kyrka är en av Sveriges största kyrkor på landsbygden därför att det kom så många pilgrimer dit för att vörda Helige Davids reliker. Tyvärr försvann de i reformationen.


Ikonen är målad i vårt kloster och tropariet nedan skrivet av oss: Ifrån Britternas rike kom du till Svears land, du förkunnade sanningens ord bland hedningar, till klosterlivet lade du grunden uti Munktorps bygd; långa nätter utan bön upplyfte dig i ljus, i källans vatten döpte du många själar till nytt liv. O Fader David, bed till Frälsaren att Han giver oss Sin stora Nåd.

Comments


bottom of page