top of page

Helige David av Munktorp


Idag firar vi Helige David av Munktorp, en av våra nordiska helgon som var en munk från England som kom som missionär till Sverige och predikade Evangeliet i Munktorp utanför Köping i Västmanland på 1000-talet. Han lät bygga en kyrka och ett kloster där.


Munktorps kyrka är en av de största landsbygdskyrkorna just för att så många pilgrimer kom för att vörda Helige Davids reliker efter hans död 1082. Källan där han döpte i närheten av kyrkan finns bevarad än idag.


Ett troparion till Helige David: Ifrån britternas rike kom du till Svears land. Du förkunnade sanningens ord bland hedningar. Till klosterlivet lade du grunden uti Munktorps bygd. Långa nätter utav bön upplyfte dig i ljus, i källans vatten döpte du många själar till nytt liv. O Fader David bed till Frälsaren, att Han giver oss Sin stora Nåd.


Ikonen är målad i vårt kloster 2015.

Comments


bottom of page