top of page

Kristi Förklarings dag


Idag firar vi Kristi förklaring eller förvandling på berget Tabor. Han tog med sina främsta lärjungar Petrus, Jakob och Johannes upp på det berget fyrtio dagar innan korsfästelsen. Därför firas denna högtid fyrtio dagar innan upphöjelsen av Korset (14 september).


Där förvandlades Han inför dem och Hans ansikte sken som solen och Hans kläder blev vita som ljuset. Moses och Elias uppenbarade sig där och samtalade med Honom om Hans kommande lidande medan lärjungarna kastade sig till marken av fruktan inför det heliga. Ett lysande moln sänkte sig sedan och ur det hördes rösten: ”Detta är min älskade Son, i vilken jag har funnit behag; hören honom.”(Matt 17:5)


Frälsaren ville genom detta visa sina närmaste lärjungar vilken härlighet som väntar dem som håller ut ända till slutet, eftersom det inte var långt kvar till Hans lidande och förföljelserna som väntade lärjungarna. Dagens högtid är en bild och en förutsägelse av den framtida härlighet som väntar de rättfärdiga.


Helige Gregorios av Palamas skriver om dagens högtid: När vi tänker på Kristi förklaring, låt oss sträva efter att upplysas av detta ljus och uppmuntra kärleken inom oss och strävan efter den oförgängliga härligheten och skönheten. Låt oss rena våra andliga ögon från världsliga tankar och avstå från förgänglig njutning som snabbt passerar förbi och skönhet som förmörkar själens klädnad och leder till dödsrikets eld och evigt mörker. Låt oss befrias från detta genom upplysningen och kunskapen om Frälsarens, som förvandlats på berget Tabor, eviga Ljus.


Ikonen är målad i vårt moderkloster i Grekland, Heliga Änglarnas kloster.


Dagens troparion:

Du blev förvandlad på berget,

o Kriste vår Gud och uppenbarade Din härlighet

för Dina lärjungar så långt de mäktade bära det.

Må också för oss syndare Ditt eviga ljus lysa

genom Theotokos förböner, o ljusets Givare, ära åt Dig.

Comentários


bottom of page