top of page

Kristi omskärelse och Helige Basilios den store


Idag, åtta dagar efter Kristi födelse firar vi Hans omskärelse. I sin stora kärlek till mänskligheten antog Gud mänsklig gestalt och lydde ödmjukt de lagar som Han själv instiftat. Han som var ren och syndfri mottog tecknet på försoning. De droppar blod som Han utgöt denna dag var ett förebådande för det blod som Han skulle komma att utgjuta på Korset för vår frälsnings skull. Så Kristi omskärelse är en åminnelse av hela vår frälsnings mysterium.


Det gamla förbundet avslutas idag och ett nytt inträder genom Hans blod. Det kristna dopet är ingenting annat än den sanna, andliga omskärelsen, tecknet på tillhörandet av ett nytt folk, inte längre genom att skära bort en bit dödligt kött utan frihet från döden själv genom kommunion med Herrens livgivande död och uppståndelse.


Ärkeängeln Gabriel hade sagt till den rättfärdige helige Josef att ge Jungfru Marias barn namnet Jesus, vilket betyder Frälsare. Idag åminner vi också det namngivandet av vår Herre. Namnet Jesus uttrycker hela vår frälsnings mysterium och genom att åkalla Hans namn gör vi Frälsarens själva Person närvarande på ett hemlighetsfullt sätt i våra liv.


Så dagens fest är också en högtid för Jesu namn och Jesusbönen, "Herre Jesus Kristus, Guds Son, förbarma Dig över mig, syndare" genom vilken vi erhåller den Helige Andes nåd då vi ber den så ofta vi kan.


Idag firar vi också den Helige Basileos, den store kyrkofadern som levde på 300-talet. Hela hans familj är helgonförklarade och han valde bort en världslig karriär för att ägna sitt liv åt Gud. Han levde i askes och bön och blev vigd till Biskop av Caesarea i Kapadokien. Han försvarade Ortodoxin mot arianismens heresi och har skrivit betydande kyrkliga verk. Liturgin med hans namn firas idag, på stora högtidsdagar och under Stora fastan. Ikonen nedan är en mosaik från Heliga Sofias katedral i Kiev.Kommentarer


bottom of page