top of page

Kristi omskärelse och namngivande samt Helige Basileos


Vi firar idag Kristi omskärelse som skedde åtta dagar efter Hans födelse. Kyrkans fäder förklarar att vår Herre och Skaparen av lagen genomgick omskärelse för att ge folk ett exempel på hur de troget och med ödmjukhet bör uppfylla gudomliga förordningar. Kristus omskars för att ingen skulle tvivla på att Han i Sanning hade antagit mänskligt kött och inte var en illusion som vissa heretiker påstått. Ikonen är en illustration från Basil II:s Menologion från 1100-1200-talet.


Samma dag åminner vi också då vår Herre fick sitt namn Jesus, vilket betyder Frälsare och som Ärkeängeln Gabriel hade sagt till den rättfärdige helige Josef att kalla Jungfru Marias barn. Namnet Jesus uttrycker hela vår frälsnings mysterium och genom att åkalla Hans namn gör vi Frälsarens själva Person närvarande på ett hemlighetsfullt sätt i våra liv.


Många exempel i den Heliga Skrift hänvisar till åkallandet av Hans namn:

"...vadhelst I bedjen om i mitt namn, det skall jag göra, på det att Fadern må bliva förhärligad i Sonen." (Joh. 14:13)

"Och allt, vadhelst I företagen eder i ord eller gärning, gören det allt i Herren Jesu namn och tacken Gud, Fadern, genom honom." (Kol. 3:17)


Så dagens fest är också en högtid för Jesu namn och Jesusbönen, "Herre Jesus Kristus, Guds Son, förbarma Dig över mig, syndare" genom vilken vi erhåller den Helige Andes nåd då vi ber den så ofta vi kan.


Dessa två händelser påminner oss kristna att vi har inträtt i ett nytt förbund med Gud och "I honom haven I ock blivit omskurna genom en omskärelse, som icke skedde med händer, en som bestod däri att I bleven avklädda eder köttsliga kropp; jag menar omskärelsen i Kristus." (Kol. 2:11) Namnet "kristen" är ett tecken på människosläktets inträdande i ett nytt förbund med Gud.


Idag firar vi också den Helige Basileos, den store kyrkofadern som levde på 300-talet. Hela hans familj är helgonförklarade och han valde bort en världslig karriär för att ägna sitt liv åt Gud. Han levde i askes och bön och blev vigd till Biskop av Caesarea i Kappadokien. Han försvarade Ortodoxin mot arianismens heresi och har skrivit betydande kyrkliga verk. Liturgin med hans namn firas idag, på stora högtidsdagar och under Stora fastan.Comments


bottom of page