top of page

Lärdomar från Heliga Maria av Egypten


I dagens situation har vi behov av goda exempel för att hantera det som händer i vårt samhälle på ett andligt sätt. Heliga Maria av Egypten ger oss ett fantastiskt exempel på ånger, bot och bättring som vi alla behöver kämpa för i fastans tid för att rena våra själar och närma oss Gud i bön för hela världen.


Hon ger oss också tröst och vägledning till hur vi kan leva i ensamhet och avskildhet med tålamod och uthållighet med Guds och Hans heliga Moders hjälp. Hennes historia ger även ett exempel på vilken avgörande betydelse en ikon kan ha i någons liv.


Idag, den femte söndagen i stora fastan, firar vi Heliga Maria av Egypten. Hon levde på 400-talet och begav sig till Alexandria vid 12 års ålder där hon levde ett djupt syndfullt liv som sköka. När hon en dag följde en grupp pilgrimer till Jerusalem, endast för att hitta fler offer att synda med, blev hon hindrad av en osynlig kraft att komma in i kyrkan för att vörda det Heliga Korset. Hon blev medveten om att det var pga hennes synder och kom till ångerfullhet över sitt syndfulla liv.


Hon fick se en ikon av Guds Moder där och bad inför den med botfärdighetens tårar att Gudaföderskan själv skulle gå i god för hennes ånger. Efter Marias bön kunde hon sedan ohindrat komma in i kyrkan för att vörda det hela Korset. När hon kom ut bad hon igen inför Guds Moders ikon att hon skulle visa henne vägen till frälsning och hon hörde en röst: ”Om du går över floden Jordan skall du finna ro.”


Maria tog då vägen över Jordanfloden och levde i öknen i bön, bot och bättring i 47 hela år utan att möta varken någon människa eller djur. Hon kämpade med tankar och frestelser från sitt tidigare syndfulla liv genom att falla till marken och be om Guds Moders hjälp ända tills hon upplevde hennes tröst. Hennes omvändelse och helgelse blev så stor att hon lyftes över marken när hon bad och till och med kunde gå på vattnet som på torra land.


Hennes liv är känt genom Abba Zosimas som mötte henne i öknen och som hon biktade sig för. Han kom till henne med Nattvarden och sedan begravde henne när han hittade henne död.
Commenti


bottom of page