top of page

"Vid midpingst gav Du min törstiga själ att dricka..."


På onsdagen i den fjärde veckan efter Påsk firar vi midpingst. Denna festdag infaller alltid på en onsdag eftersom det är dagen precis mellan Påsk och Pingst. Ikonen visar Jesus Kristus som talar till de judiska äldste i templet. Vi hör detta i dagens Evangelieläsning (Joh. 7:14-30) för midpingst som börjar:

Men när redan halva högtiden var förliden, gick Jesus upp i helgedomen och undervisade. Då förundrade sig judarna och sade: ”Varifrån har denne sin lärdom, han som icke har fått undervisning?” Jesus svarade dem och sade: ”Min lära är icke min, utan hans som har sänt mig.

Den judiska festdagen som nämns i Evangeliet är lövhyddohögtiden. Kyrkans fäder lär att Kristi undervisning i templet på denna högtid var en förebild för den Helige Andens ankomst vid Pingsten. Evangelietexten för Pingsten är en fortsättning av Kristi undervisning i templet på lövhyddohögtiden:

På den sista dagen i högtiden, som ock var den förnämsta, stod Jesus där och ropade och sade: ”Om någon törstar, så komme han till mig och dricke. Den som tror på mig, av hans innersta skola strömmar av levande vatten flyta fram, såsom skriften säger.” Detta sade han om Anden, vilken de som trodde på honom skulle undfå; ty ande var då ännu icke given, eftersom Jesus ännu icke hade blivit förhärligad. (Joh. 7:37-39)

 

Kristus förutsäger den Helige Andens ankomst så som "strömmar av levande vatten". Därför välsignar vi vatten på midpingstens dag. Vatten nämns också i högtidens hymn:

Vid midpingst gav Du min törstiga själ att dricka av fromhetens vatten; ty Du, O Frälsare, ropade till alla: Om någon törstar, så komme han till mig och dricke. Därför, o livets goda Källa, Kriste vår Gud, ära vare Dig.


Midpingstens ikon visar Kristus som står i en halvcirkel och undervisar fariséerna, sadducéerna och de skriftlärde på varsin sida om Honom. Boken han har framför sig betecknar Hans undervisning. Männen ser förvånade ut och överlägger med varandra. Detta illustrerar orden i Evangeliet: Varifrån har denne sin lärdom, han som icke har fått undervisning? Halvcirkeln som de sitter i finner vi också i Pingstens ikon så det visar också att denna högtid är en förebild för den Helige Andens ankomst.

Comments


bottom of page