top of page

Ny handmålad ikon av Heliga Symeon och Evlogius


Denna ikon har just blivit färdigmålad i vårt kloster. Helgonen firas båda den 27 april och ikonen är en beställning från ett kloster i England som ett minne från den dagen då tre bröder blev munkvigda.


Helige Symeon kallas "Herrens broder" eftersom han var son till Helige Josef, Guds Moders trolovade, från hans tidigare äktenskap. Symeon blev biskop av Jerusalem efter Aposteln Jakobs martyrdöd och blev själv martyr genom att korsfästas senare.


Helige Evlogius var en stenhuggare som levde i Thebaid, i området av forna Egypten, i början av 500-talet. Under dagen arbetade han med stenhuggeri och på kvällarna erbjöd han resande och munkar härbärge och gästfrihet med inkomsten från hans dagliga arbete.


En dag, när han haft Abba Daniel som gäst, bad den senare i tacksamhet till Gud att Evlogius skulle bli rik så att han skulle kunna utöka sin gästfrihet. Abba Daniel insisterade i sin bön och gick i god för Evlogius inför Gud.


Gud hörde hans böner och nästa dag hittade Evlogius en skatt. Men för att ingen skulle ta skatten ifrån honom åkte han i hemlighet till Konstantinopel, köpte sig ett magnifikt hus, levde i lyx och umgicks i hovet där utan tanke på de fattiga.


Abba Daniel, som gått i god för Evlogius, åkte till staden och försökte förgäves får honom att återvända till sitt fromma liv. Guds Moder uppenbarade sig för Abba Daniel och förebrådde honom för att ha blandat sig i och bett så intensivt för att Evlogius skulle bli rik och sade att hon själv skulle ta hand om situationen.


Evlogius blev inblandad i en konspiration mot kejsaren. Övriga inblandade blev avrättade men Evlogius lyckades fly och lämnade all sin rikedom och arrogans bakom sig. Han blev medveten om sitt misstag och mindes att det var bättre att komma fattig till Paradiset än rik till evig fördömelse, så han ångrade sig och återvände till sitt fattiga liv i gästfrihet.

Comments


bottom of page