top of page

Ny väggikon uppsatt till samaritiska kvinnans söndag

Ιgår klistrade vi upp två nya helgon i vårt kapell, vilka vi just målat klart. Det är Heliga Maria Magdalena, den apostlalika och myrrabärerskan och Heliga Fotini, den samaritiska kvinnan som dagens söndag är tillägnad. Joh. 4:5-41 beskriver historien när Kristus möter den samaritiska kvinnan vid Sykars brunn vid middagstid.


Han ber henne om vatten att dricka, hon blir förvånad över att en jude talar en samaritisk kvinna och Han erbjuder henne levande vatten: "den som dricker av det vatten som jag giver honom, han skall aldrig någonsin törsta, utan det vatten jag giver honom skall bliva i honom en källa vars vatten springer upp med evigt liv.”


Han avslöjar hennes syndfulla liv för henne och låter henne förstå att Han är Messias. Efter det mötet omvänder hon sig och många andra i staden kommer till tro. Heliga Fotini kallas apostlalik därför att hon predikade Evangeliet för folk efter detta möte. Hon och hennes systrar och söner bevärdigades senare martyrdöden. Hon åminns också den 26 februari.
Commentaires


bottom of page