top of page

Nymålad ikon: Helige Atticus


Bilden visar en ikon som nyligen målats i vårt kloster föreställande Helige Atticus, patriark av Konstantinopel, som firas i den Ortodoxa kyrkan 8 januari. Ikonen är 25 cm hög och är en beställning från en god vän och stor välgörare till klostret som fått sitt första barn som hon gett helgonets namn till.


Helige Atticus föddes i Sebaste i Armenien. Han bosatte sig i Konstantinopel och blev präst i Heliga Visdomens kyrka (Agia Sofia) under Theodosios den stores regim (d.395). Helige Atticus hade en brinnande tro för tron och kunde konsten att beröra de troendes hjärtan i sina predikningar. Hans vältalighet kombinerat med hans dygder gjorde att han valdes till patriark av Konstantinopel år 406. Han var en ledare för kyrkan under 20 år och var obeveklig gällande trons renhet och moral men ändå sympatisk och måttfull i relation till heretiker och schismatiker. Tack vare hans välbalanserade sätt kom många tillbaka till Kyrkan och fred rådde äntligen i slutet av hans liv.


Hans mest kända gärning var återinförandet av Helige Johannes Chrysostomos namn till Kyrkans liturgiska åminnelselista (diptych) 422, från vilken han orättvist blivit struken och som resulterat i en schism. Helige Atticus insomnade i frid i Herren år 425.

Comentários


bottom of page