top of page

Palmsöndagen: Kristi intåg i Jerusalem


Idag firar vi Kristi intåg i Jerusalem. Hans lärjungar hämtade en åsna som han red in på och folket mötte honom med palmkvistar i händerna och strödde ut sina kläder på vägen framför Honom. Alla, och särskilt barnen, ropade: ”Hosianna Davids son! Välsignad vare han som kommer, i Herrens namn. Hosianna i höjden!” På samma sätt bör vi välkomna Kristus i våra hjärtan.


Palmgrenarna symboliserar Kristi seger över djävulen och döden. Hosianna betyder "Fräls". Kristi sittande på åsnan symboliserar folkens tidigare orenhet och hur de sedan började lyda Evangeliets heliga lag.


På denna festdag upprepar vi i gudstjänsten många gånger tropariet:

Idag har den Helige Andes Nåd fört oss samman och vi alla taga upp Ditt Kors och säga: välsignad är Han som kommer i Herrens namn, hosianna i höjden!

Detta återspeglar den gamla vanan som munkarna i Palestina på 400- och 500-talen hade att spendera fastetiden i vildmarken i tystnad, stillhet, bön och fasta för att sedan återvända till sina kloster till Vesper på lördagen innan Palmsöndagen för att fira den Heliga veckan tillsammans med sina bröder.


Många har inte möjlighet att samlas i kyrkorna idag på grund av rådande pandemi för att fira denna stora fest, men låt inte detta bli ett hinder för oss. Låt oss alla där vi befinner oss ta emot Kristus i våra hjärtan, ta upp de grönskande grenar vi kan finns i vår närhet och ropa "Hosianna!" och låta den Helige Andes nåd föra oss samman på ett andligt sätt i våra gemensamma böner tills vi åter kan mötas som förr och fira gudstjänst i våra kyrkor.

Comments


bottom of page