top of page

Theofania


Idag har Kristus kommit för att döpas i Jordan,

idag berör Johannes Härskarens huvud.

Himmelens makter förundrar sig då de skådar denna underbara hemlighet.

Havet såg det och flydde. Jordan vände tillbaka.

Och vi som har blivit upplysta ropar högt: ”Ära vare Gud som uppenbarat Den på jorden uppenbarade, som för ljus till världen.”

(Doxastikon från Theofanias gudstjänst Orthros)


Idag firar vi när Jesus Kristus döptes av Johannes Döparen i floden Jordan och så började den väg som skulle leda till Hans lidande. Kristus tillkännagör med sitt dop, trots att Han är utan synd, att Han hade kommit för att uppfylla lagen, men också för att införa en ny, mer perfekt rättfärdighet: den av ödmjukhet, offer och kärlek. Han visar det med sin egen handling, att låta döpa sig av sin tjänare. Dopet förutsäger Hans kommande nedstigande i graven och uppståndelse och Hans seger över det onda.


Högtiden kallas också för Theofania som betyder Guds uppenbarelse för att det var den första tydliga uppenbarelsen av den Heliga Treenigheten. Fadern vittnar med en röst från himlen: "Detta är Min älskade Son i vilken Jag funnit behag" (Matt. 3:17). Den Helige Anden vittnar genom att uppenbaras i form av en duva.


Denna högtid firas den speciella gudstjänsten den stora vattenvälsignelsen i våra kyrkor. Vattnet stänkes sedan av prästen över var och en av de troende som närvarar samtidigt som de kysser korset. Var och en får ta hem av vattnet för att dricka av det och stänka det i sina hem för att på så sätt välsigna det.


Det välsignade vattnet har en gudomlig kraft av helande och renande av kropp och själ samt utdrivande av onda krafter. Vattnet håller sig mirakulöst rent upp till flera år. Det används i alla situationer för förnyelse och helgelse av världen och gör hela det kristna livet till en ständig Theofania, en uppenbarelse av Guds härlighets ljus, även om det inte har "magiska egenskaper". Den andliga kampen mot vår egen fallna natur och våra synder fortsätter och behöver förstås också kombineras med ånger, bikten, Nattvarden och bönen, men det välsignade vattnet och denna Kyrkans högtid är en stor hjälp i den kampen mot våra kallelse till gudomliggörelse! Vi önskar alla en välsignad Theofania!


Ikonen är en väggikonmålning som målats av våra systrar i vårt moderkloster i Grekland och finns i deras kyrka där.

Comments


bottom of page