top of page

Vår nästa är en ikon av Kristus


Julen är en tid när vi handlar mycket saker och mat åt oss själva och vår egen familj. Men det finns de som inte har möjlighet till det. Tiden inför jul är också en tid att tänka på dem och hjälpa dem aktivt och ge en gåva till behövande. Vi Ortodoxa fastar innan Kristi födelses högtid, men fastan har ingen mening om den inte kombineras med praktisk kärlek till vår nästa genom givmildhet.


Kristus säger i Evangeliet: "...vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig." "Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig, jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig.’ (Matt. 25:35-40).


Vårt kloster stödjer hjälpföreningen Helige Philaretos som gör ett fantastiskt frivilligt arbete för de fattiga och behövande i Grekland. Vi känner personligen de aktiva i föreningen som arbetar med stor självuppoffring och dagligen delar ut mat till ca 60 personer och varje månad ger matpaket till ca 450 familjer. De stödjer också många ekonomiskt som inte har pengar till hyra och el tex. De besöker även fängelser och delar ut förnödenheter som många saknar där.


Krisen i Grekland fortsätter att drabba de svaga och föreningen har svårt att få in ekonomiska bidrag från folk i Grekland så huvuddelen av de ekonomiska bidragen kommer från utlandet. Därför behöver de vår hjälp!


Du kan ge ditt bidrag via Heliga Philothei Ortodoxa klosters bankgiro 677-0242 eller via Swish: 072-860 28 49 (Moder Magdaleni). Var god märk din insättning "Grekland". Läs mer om föreningens arbete på svenska här


Här kan du läsa om föreningens arbete på engelska på deras egen hemsida där kan man även ge en gåva direkt till föreningen.


Stort tack för din gåva till de behövande i Grekland i juletid!留言


bottom of page