top of page

1 oktober: Guds Moders beskydd


Denna dag firas till minne av en vision som den helige Andreas, dåre för Kristi skull (firas den 28 maj), såg av Guds Moder under en agrypnia (nattgudstjänst) i kyrkan i Blachernae i Konstantinopel runt år 470. Han såg Guds Moder vaka ovanför församlingen medan hon höll sitt dok över dem, som ett tecken på hennes beskydd över människorna. Må Gud Moder beskydda alla som läser detta och alla människor i världen!

bottom of page