top of page

3 oktober: den helige Dionysios Areopagiten


Idag firar vi i den Ortodoxa Kyrkan den helige Dionysios Areopagiten. Helgonet levde i Atén under apostlarnas tid. På grund av hans visdom var han var en av de nio rådgivarna till Areopagen, Aténs parlament. Han inbjöd aposteln Paulus att tala på Areopagen och han förmedlade där de goda nyheterna om frälsningen och om Gud som skapat himmel och jord (se Apg 17:23-25). Den helige Dionysios blev berörd av apostelns ord och kom till tro. Han blev senare biskop av Atén, predikade Guds ord där, i Rom och i Paris och led martyrdöden för sin tro.

bottom of page