top of page

Miraklet med kolyva


Den första lördagen i Stora fastan åminner vi den helige Theodore av Tyron, en romersk soldat i Mindre Asien som led martyrdöden under tidigt 300-tal. Hans åminnelsedag är egentligen den 8 februari, men han firas denna lördag som minne av ett mirakel som skedde under kejsaren Julian (regerade 361-3). Kejsaren försökte förstöra för de kristna som höll fastan i den första veckan och gav order att all mat på marknaden i Konstantinopel skulle bestänkas med blod från offer till avgudar. Den helige Theodore uppenbarade sig då i en dröm för stadens ärkebiskop Eudoxios och varnade de kristna för att köpa mat på marknaden. Helgonet sade att istället skulle se koka kolyva, d.v.s. vete och äta bara det, vilket de också gjorde och på så sätt undgick de kejsarens fälla och kunde hålla fastan. Åminnelsen av den helige Theodore den första lördagen i Stora fastan påminner oss också om att fastetiden är en tid för osynlig kamp när vi genom askes försöker dö ifrån synden efterliknar vi martyrernas självuppoffring.

bottom of page