top of page

De heliga Julitta, Kyrikus och Vladimir


15 juli

sts-cyricus-julitta.jpg

Den heliga Julitta led martyrdöden tillsammans med sin tre-årige son Kyrikus, år 296, efter att först ha torterats när hon inte ville offra till avgudarna. Hon led en dubbelmartyrdöd eftersom hon först såg sin son lida döden för Kristi skull. Trots att han bara var tre år vägrade han låta sig smickras på grund av sitt vackra och charmerande utseende, av tyrannen. Han sparkade honom hårt i magen och bekände sin tro på Kristus. Då blev tyrannen rasande och kastade Kyrikus ner för trapporna och han blev på så sätt värdig martyrdöden.

Idag firas även den helige Vladimir, sonson till den heliga Olga (11 juli).

st-vladimir.jpg

Vladimir var son till Olgas hedniske son Svyatoslav, men han hade hört mycket om den krsistna tron från sin farmor. År 980 besteg han tronen i Kiev. Han var först en hängiven hedning, men blev senare upplyst av Guds nåd och antog den kristna tron. Han lät döpa sig år 988 och ändrade helt sitt levnadssätt. I dopet fick han namnet Basilius och fick då också sin syn tillbaka efter att ha varit blind. Han blev också mild och fredlig från att ha varit vild och stridslysten. Han spred med stor iver kristendomen i sitt rike, förstörde avgudar och uppmanade alla att döpa sig. Han insomnade i frid år 1015.

bottom of page