top of page

De fyrtio martyrerna av Sebaste


I morgon, 9 mars med gamla kalendern, firar vi de fyrtio martyrerna av Sebaste. De var fyrtio soldater i den kejserliga armén som vägrade offra till avgudarna, som den grymme Licinius (308-23) hade gett order om. Dessa unga, modiga soldater från olika länder bekände sin kristna tro som Kristi soldater och trotsade alla guvernörens alla försök att få dem att förneka sin tro genom smicker. Guvernören befallde att de skulle plågas genom att bli avklädda sina kläder och lämnade nakna i en frusen sjö. För att fresta dem att förneka sin tro fanns där även ett varmt bad för dem som inte stod ut med kylan. De fyrtio soldaterna ingav varandra mod med ord som: ”Kylan är svår, men Paradiset är ljuvt! Låt oss ha tålamod en stund, innan vi får värma oss i Abrahams sköte! Låt oss stå ut en kort natts plåga för att vinna evigt liv!” De tillbringade hela natten i den frusna sjön i bön medan deras kroppar blev stela av kylan. En av dem stod inte ut, utan lämnade sjön för det varma badet, men temperaturskillnaden gjorde att han avled direkt. De andra fördubblade sina böner i sorgen över sin förlorade kompanjon och änglar kom ner från himlen med fyrtio martyrkronor. En av vakterna såg detta och blev plötslig upplyst av tron och hoppade i den frusna sjön och erövrade kronan som den avfallande soldaten lämnat. Nästa morgon togs de upp ur sjön och blev slängda i en eld, medan de sjöng: "Vi har gått genom vatten och eld och Du förde oss till vilans plats" (Ps. 65:11). En av de unga soldaternas mor fanns där och uppmuntrade sin son att inte tappa modet och inte förneka sin tro utan vinna martyrernas krona.bottom of page