top of page

Apostlarna Petrus och Paulus festdagIdag firar vi en stor festdag i den Ortodoxa kyrkan, nämligen de främsta av apostlarna, Petrus och Paulus. Petrus var en enkel, outbildad och fattig fiskare, han var gift och hade familj, men lämnade allt och blev en Kristi lärljunge och apostel, upplyst av den Helige Anden. Han utmärkte sig som en ivrig och trogen lärljunge, han såg alla Kristi mirakler och var med Honom på berget Tabor och såg Herren förvandlas. Även om han förnekade sin Mästare så ångrade han sig efteråt. Han predikade Evangeliet efter Kristi uppståndelse i Judeen, Antiokia och Asien. Han korsfästes upp och ner i Rom och vann så martyrkronan och fick sin plats i Paradiset.

Paulus var en rik och välutbildad farisé som först förföljde de kristna. Men han blev omvänd på vägen till Damaskus då Herren tilltalade honom i ett starkt ljus och sade "Saul, Saul varför förföljer du Mig?" Saul döptes och fick namnet Paulus och med samma iver som han förföljt de kristna började han istället att predika Evangeliet. Han utstod skeppsbrott, fängelse, hugg och slag, faror, hunger och törst, köld och nakenhet för Kristi skull. Han tog hand om alla nyinstiftade församlingar och åkte runt och stärkte dem och skickade brev till dem, de 14 epistlar som bevarats i Nya testamentet. Liksom Petrus förhärligade han Gud med att lida martyrdöden i Rom där han blev halshuggen.

Trots att apostlarna Petrus och Paulus var från helt olika bakgrund, blev båda upplysa av Guds Nåd att verka som Hans apostlar på ett likvärdigt sätt. Genom de heliga apostlarnas förböner, må Herren styrka oss i vår kristna tro så att vi vågar kämpa för den och bära ett sant vittnesbörd i vår tids värld!


bottom of page