top of page

3 februari: Helige Ansgar


Idag firar vi Helige Ansgar, Nordens apostel. Ikonen målades i vårt kloster förra året. Han levde 801-865 och var en tysk benediktinmunk. Han spred Evangeliet i Danmark och Sverige i början av 800-talet och på Birka bildades en kristen församling runt år 830. Den blev dock inte bestående, de hedniska svenskarna var ännu inte redo att ta emot kristendomen helt. När Helige Ansgar kom tillbaka till Birka ca 851 fanns inte församlingen kvar utan han fick upprätta den igen. Helige Ansgar återvände till Bremen där han insomnade och gravsattes den 3 februari 865. Helige Ärkebiskopen Unni av Hamburg fann inga spår av Ansgars församling vid sitt besök i Birka år 935. Det finns en gudstjänst skriven på engelska till Helige Ansgar som man kan läsa här.


Helige Ansgar


bottom of page