top of page

En festlig anhalt i fastan: Fyrtio martyrer av Sebaste”De heliga martyrerna uthärdade tålmodigt det nuvarande och gladde sig över det som de hoppades på och sade till varandra: Låt oss avklä oss vår gamla människa. Kylan är svår, men Paradiset är ljuvt! Låt oss ha tålamod en stund så att vi får mottaga segerkronorna av Kristus, våra själars Frälsare.”

Så låter en av hymnerna i gudstjänsten till de fyrtio martyrerna av Sebaste, vars minne vi firar idag. Deras minne blir en festlig anhalt i fastan, som annars betonar ånger, bot och bättring i lågmälda gudstjänstmelodier. Martyrerna dömdes till att sättas nakna i en frusen sjö för att de inte ville förneka sin tro. De var soldater i den kejserliga armén som vägrade offra till avgudarna, som den grymme Licinius (308-23) hade gett order om.

De tillbringade hela natten i den frusna sjön i bön medan deras kroppar blev stela av kylan. En av dem stod inte ut, utan lämnade sjön för det varma badet intill, men temperaturskillnaden gjorde att han avled direkt. De andra fördubblade sina böner i sorgen över sin förlorade kompanjon och änglar kom ner från himlen med fyrtio martyrkronor. En av vakterna såg detta och blev plötslig upplyst av tron och hoppade i den frusna sjön och erövrade kronan som den avfallande soldaten lämnat.

Nästa morgon togs de upp ur sjön och blev kastade i en eld, medan de sjöng:

"Vi har gått genom vatten och eld och Du förde oss till vilans plats" (Ps. 65:11). En av de unga soldaternas mor fanns där och uppmuntrade sin son att inte tappa modet och inte förneka sin tro utan vinna martyrernas krona.

Även om vi inte behöver utstå sådana lidande som dessa martyrer, ger de oss ändå ett gott exempel på hur vi ska ha tålamod med fastan och prövningar och anstränga oss för att leva som Gud vill och bekänna rätt tro. De ger oss ett vittnesbörd om att vi ska tänka på det oförgängliga före det förgängliga och att Gud ger oss det evigt goda om vi utstår tålmodigt det som är svårt här på jorden.

Må de fyrtio martyrernas förböner ge oss alla kraft och tålamod med fastan så att vi också må avlägga den gamla människan och iklä oss den nya, korsfästa oss med Kristus för att sedan uppstå tillsammans med Honom!


bottom of page