top of page

Alla helgons dag


Idag är det söndagen efter Pingst då vi firar alla helgons dag. Det är skörden av den Helige Andes ankomst till världen som vi firar idag, den rikliga frukt av vetekornet som föll i jorden och dog (se Joh. 12:24), det är förhärligandet av helgonen som "Kyrkans grundpelare, Evangeliets fulländning, de som i gärning uppfyllde Frälsarens ord." (Doxastikon Vesper för Alla helgons dag).


Avsikten med vår Herres människoblivande var just att frälsa människan och upphöja hennes natur till himmelsk härlighet. Innan Hans lidande säger Han att när Han blivit upphöjd från jorden skall Han dra alla människor till Sig (se Joh. 12:32) Det gjorde Han med sin himmelsfärd.


Men Han sände också den Helige Anden till Sina Heliga apostlar så att de skulle gå ut och predika Evangeliet till alla folk för att samla alla de utvalda till Himmelriket, vilket de också gjorde med så stor iver att de till och med utgöt sitt blod. Det är de helgon som vittnat om Kristus med sina liv som vi firar idag. På så sätt fylldes åter den himmelska världen varifrån de fallna änglarna fallit. Det finns också många okända helgon som vi åminner denna dag, fast vi inte känner till deras namn, liv eller gärning.


Den främsta anledningen till denna högtid är för att vi själva ska försöka efterlikna dessa helgons liv. Den helige aposteln Paulus visar oss helgonens exempel så att vi liksom dem ska vända oss bort från jordiska angelägenheter och synd och efterlikna helgonens tålamod och mod i kampen att uppnå dygderna när han säger: "Alltså, då vi nu hava omkring oss en så stor hop av vittnen, må ock vi lägga av allt som är oss till hinder, och särskilt synden, som så hårt omsnärjer oss, och med uthållighet löpa framåt i den tävlingskamp som är oss förelagd." (Heb. 12:1)


Ikonen är målad i Heliga Änglarnas kloster, Grekland. Nederst till vänster ser vi den Helige patriarken Abraham och till höger Jakob. I mitten avbildas den tacksamme rövaren som blev korsfäst tillsammans med Kristus och som sade "Tänk på mig, Herre i Ditt Rike". För övrigt ser vi Kristus i mitten omgiven av änglar och helgon, främst av dem Guds Moder.

Comments


bottom of page