top of page

Helige diakonen Stefanos


Idag firar vi den Helige ärkediakonen Stefanos. Han var den äldste av de sju diakoner som utvalts av apostlarna. Han var fylld av den Helige Ande och predikade kristendomen med stor iver. De skriftlärda judarna menade att han hädade mot Gud och Mose lag och han ställdes därför inför Sanhedrin och översteprästen för att försvara sig mot de anklagelserna.


Helige Stefanos gav ett brinnande tal då han fördömde judarna för att de förföljt profeterna och avrättat den utlovade Messias, Jesus Kristus. (Se Apostlagärningarna kap. 7)

Under detta tal får Helige Stefanos se himlen öppen och Jesus Kristus sittande på Guds högra sida. När judarna hörde det höll de för öronen, ropade och drog ut honom ur staden där de stenade honom till döds och han blev så den förste martyren.


Helige Stefanos sista ord var: "'Herre Jesus, tag emot min ande.' Och han föll ned på sina knän och ropade med hög röst: ”Herre, tillräkna dem icke denna synd.” Och när han hade sagt detta, avsomnade han." (Apg. 7:59-60)


Må Helige Stefanos förböner hjälpa oss att förlåta dem som gjort oss orätt!

Ikonen är målad i vårt kloster 2018.

Comments


bottom of page