top of page

Ikon av skyddshelgon för trädgårdsarbetare


Denna ikon har målats i vårt kloster under sommaren och föreställer Helige Fiacre av Breuil, skyddshelgon för trädgårdsarbetare. Han föddes på Irland i början av 600-talet och gick i kloster i ung ålder. Helgonet lärde sig en djup kärlek till tystnaden i klostret, glädjen av att plantera och skörda samt uppskattning av naturen. Han drogs till det kontemplativa livet och till att tjäna Gud i större enskildhet och etablerade en eremitbostad för bön.


Munkar betraktades på den tiden som läkare för både själ och kropp och många människor kom till honom för att be om hans böner, om mat och läkedom. Han helade många sjuka med örter från sin trädgård, bad för dem och gav dem att äta.


Helige Fiacre längtade efter mer stillhet och reste till Frankrike där han fick en bit land av biskopen av Meaux nära floden Marne. Där byggde han ett kapell tillägnat Guds Moder och anlade en trädgård. Så småningom blev platsen till ett kloster dit många kom för att få råd, mat och läkedom av helgonet. Han grundade också ett härbärge för resande som utvecklades till Saint Fiacres by i Seine-et-Marne. Efter Helige Fiacres död runt år 670 fortsatte folk att besöka hans kloster och vörda hans reliker som finns bevarade där fortfarande.


På ikonens textrulle står det: "O Lord, bless this garden and grant that it bear fruit in its season, full of Thy blessing." Ikonen har måtten 23x15 cm och är en beställning av en Ortodox, trädgårdsintresserad privatperson i England.

Comments


bottom of page