top of page

Midpingst


Idag är det midpingstens högtid som alltid firas på onsdagen precis mitt emellan Påsken och Pingsten. Evangelietexten (Joh. 7:14-30) handlar om när Jesus Kristus undervisade i templet på den judiska lövhyddohögtiden, som var en av de tre största judiska högtiderna. Judarna förundrade sig över Hans undervisning och sade: ”Varifrån har denne sin lärdom, han som icke har fått undervisning?” Jesus svarade dem och sade: ”Min lära är icke min, utan hans som har sänt mig.”


Kyrkans fäder lär att Kristi undervisning i templet på denna högtid var en förebild för den Helige Andens ankomst vid Pingsten. Evangelietexten för Pingsten är en fortsättning av Kristi undervisning i templet på lövhyddohögtiden då Han förutsäger den Helige Andens ankomst så som "strömmar av levande vatten": ”Om någon törstar, så komme han till Mig och dricke. Den som tror på Mig, av hans innersta skola strömmar av levande vatten flyta fram, såsom skriften säger.” (Joh.7:37-39) Därav krukan som Han håller i på ikonen.


Vatten nämns också i högtidens hymn:

Vid midpingst gav Du min törstiga själ att dricka av fromhetens vatten; ty Du, O Frälsare, ropade till alla: Om någon törstar, så komme han till mig och dricke. Därför, o livets goda Källa, Kriste vår Gud, ära vare Dig.


Ikonen på bilden är en fresk gjord på 1300-talet i Vysokie Dechani-klostret i Serbien.

Comments


bottom of page