top of page

Synaxis av Nordens helgon


Vi har glädjen att presentera den första samlingsikonen med Nordens helgon!

Originalet är beställt av och finns att se i Heliga Konstantin och Helenas Ortodoxa kyrka i Vårberg, Stockholm. Ikonen är målad i vårt moderkloster, Heliga Änglarnas kloster, Grekland och vi har medverkat till förstudien av ikonen som bygger på en lång studie av vår präst Fader Anders Åkerström.


Tryckta kopior av ikonen kan beställas via vår hemsida.


Troparion till de Nordiska helgonen


Hedendomens mörker har skingrats

och Nordens land helgats

genom eder starka tro och vittne för Guds Ord.

Trots avgudadyrkarnas motstånd,

laden I grunden till Kristi Kyrka,

I vågade edra liv för att tala omvändelse och döpa.

Upphören icke att bedja till Herren, o I alla Nordens helgon,

att Han må upplysa våra hjärtan och göra oss starka i den Sanna kristna tron.


Comments


bottom of page