Kristi intåg i Jerusalem

Idag firar vi Ortodoxa Kristi intåg i Jerusalem. Folket tog palmkvistar i händerna, gick ut för att möta honom och ropade: ”Hosianna! Välsignad vare han som kommer, i Herrens namn, Han som är Israels konung.” Och Jesus fick sig en åsnefåle och satte sig upp på den, såsom det är skrivet: ”Frukta icke, du dotter Sion. Se, din konung kommer, sittande på en åsninnas fåle.” Detta förstod hans lärjungar inte då, men när Jesus hade blivit förhärligad, då kom de ihåg att detta var skrivet om honom, och att man hade gjort detta med honom. (Se Joh. 12:1-18) Palmkvistarna symboliserar Kristi kommande seger över döden och över den onde. Åsnan är en symbol för folkets tidigare orenhet och vildhet och der

Heliga Philothei fortsätter hjälpa de fattiga

Heliga Philothei var mycket generös mot de fattiga i Grekland på 1500-talet när hon levde i Aten. Hennes kloster hade stora ägor med åkrar och hon såg till att dela med sig till alla behövande och anordnade bland annat s.k. "soppkök" för fattiga. Vi vill fortsätta arbetet i Heliga Philotheis anda och hjälpa de fattiga i Grekland, som redan tidigare haft det svårt, men nu fått det ännu svårare i dagens situation. Fastan är en tid då vi försöker vara lite extra generösa och tänka på de fattiga och behövande, särskilt inför Påsken, att alla ska ha möjlighet att få äta sig mätta. Vårt kloster har personliga kontakt med de aktiva i Heliga Philaretos välgörenhetsförening i Grekland som vädjar om v

Guds Moders bebådelsedag

Se jag är Herrens tjänarinna; ske mig såsom du har sagt. Med dessa ord gav Guds Moder sitt samtycke, och med henne hela den mänskliga naturen, till den gudomliga kraftens ankomst inom henne, förmedlat genom Ärkeängelns Gabriels ord. Det var vid just den stunden som vår Frälsare tog plats i Jungfruns liv. Guds Son blev Människosonen, en enda Person i två naturer. Gud klädde Sig Själv i mänskligheten och Jungfrun blev i sanning Guds Moder (Theotokos, Gudaföderska). Genom detta utbyte kan människan bli Guds söner genom nåd. Vi som följer den gamla/ kyrkliga kalendern firar denna högtid idag. Herren hade väntat på henne, som Han hade utvalt framför alla kvinnor, att ta aktiv del genom hennes fri

Lärdomar från Heliga Maria av Egypten

I dagens situation har vi behov av goda exempel för att hantera det som händer i vårt samhälle på ett andligt sätt. Heliga Maria av Egypten ger oss ett fantastiskt exempel på ånger, bot och bättring som vi alla behöver kämpa för i fastans tid för att rena våra själar och närma oss Gud i bön för hela världen. Hon ger oss också tröst och vägledning till hur vi kan leva i ensamhet och avskildhet med tålamod och uthållighet med Guds och Hans heliga Moders hjälp. Hennes historia ger även ett exempel på vilken avgörande betydelse en ikon kan ha i någons liv. Idag, den femte söndagen i stora fastan, firar vi Heliga Maria av Egypten. Hon levde på 400-talet och begav sig till Alexandria vid 12 års å

Gör-det-själv-påskvecka

I dagens situation är tyvärr många kristna hindrade att komma till kyrkan. Det är ju särskilt smärtsamt när Påsken närmar sig. Men vissa låter sig inte nedslås av det utan förbereder sig för en gör-det-själv-påskvecka i sina hem och har beställt relevanta ikoner från oss! För andra som vill läsa gudstjänsterna i sina hem finns vissa liturgiska texter på svenska från Triodion, den Stora fastans gudstjänstbok här: https://www.ortodoxakyrkan.se/liturgiska-texter Och här noter: https://www.ortodoxakyrkan.se/noter-triodion För kompletta texter på engelska se här: http://www.st-sergius.org/services/services9.html

© 2020 Heliga Philothei Ortodoxa Kloster

  • Wix Facebook page