De Heliga Apostlarna Petrus och Paulus dag

Idag firar vi de främsta heliga apostlarna Petrus och Paulus och avslutar den i år fyra veckor långa fastan som föregår denna högtid. Dagens episteltext från aposteln Paulus andra brev till Korintierna avslutas: "Men Herren har sagt till mig; ”Min nåd är dig nog, ty kraften fullkomnas i svaghet.” Därför vill jag hellre med glädje berömma mig av min svaghet, på det att Kristi kraft må komma och vila över mig." (2 Kor. 12:9) Ikonen på bilden är ett tryck på kanvas vi gjort på beställning tidigare i sommar med måtten 60x75 cm. Vi önskar alla en välsignad och glädjefull festdag! Må de Heliga apostlarnas Petrus och Paulus förböner vara till vår hjälp och deras exempel goda förebilder för vår kris

Helige David av Munktorp

Idag firar vi Helige David av Munktorp, Västmanlands apostel, som spred Evangeliet där på 1000-talet, döpte många i en källa som finns kvar än idag, gjorde underverk och grundade ett kloster och kyrka där Munktorp ligger idag. Munktorps kyrka är en av Sveriges största kyrkor på landsbygden därför att det kom så många pilgrimer dit för att vörda Helige Davids reliker. Tyvärr försvann de i reformationen. Ikonen är målad i vårt kloster och tropariet nedan skrivet av oss: Ifrån Britternas rike kom du till Svears land, du förkunnade sanningens ord bland hedningar, till klosterlivet lade du grunden uti Munktorps bygd; långa nätter utan bön upplyfte dig i ljus, i källans vatten döpte du många själa

Johannes Döparens födelse

Idag firar vi Johannes Döparens födelse. Hans fromma och rättfärdiga föräldrar Sakarias och Elisabet var gamla och barnlösa. När Sakarias tjänade i templet som präst och utförde ett rökoffer visade sig ärkeängeln Gabriel för honom och sade: ”Frukta icke, Sakarias; ty din bön är hörd, och din hustru Elisabet skall föda dig en son, och honom skall du giva namnet Johannes. Och han skall bliva dig till glädje och fröjd, och många skola glädja sig över hans födelse. Ty han skall bliva stor inför Herren." Eftersom Sakarias tvivlade sade ängeln att han skulle bli stum och när han kom ut från templet förstod folket att han haft en syn när han inte kunde tala. Efter sin tjänstgöring återvände han hem

Helgons liv i vårt liv: Helige Johannes av Shanghai och San Francisco

Idag firar vi ett stort och mycket älskat helgon som levt i modern tid, Helige Johannes av Shanghai och San Francisco, vilket är vår käre svenske Biskop Johannes skyddshelgon. Ikonen är målad av systrarna i vårt moderkloster i Grekland där de också har en kyrka tillägnad helgonet. Ärkebiskop Johannes dopnamn var Mikhail Maksimovitj och han föddes i södra Ryssland år 1896. Som pojke älskade han över allt annat att läsa helgonens liv. Hans föräldrar insisterade på att han skulle studera juridik och han satte åt sidan sin önskan om att läsa på den Teologiska Akademin i Kiev. Under studentåren insåg den unge Mikhail att den rätta förståelsen av helgonens liv är viktigare än någon universitetskur

© 2020 Heliga Philothei Ortodoxa Kloster

  • Wix Facebook page