Heliga Annas ikon i lärobok

Idag firar vi Heliga Anna av Novgorod, ett av våra främsta svenska Ortodoxa helgon. Hon var dotter till Sveriges första kristna kung, Olof Skötkonung, genom vilken kristendomen kom till Sverige för att stanna i början på 1000-talet. Hon hade då namnet Ingegerd. Sedan gifte hon sig med storfursten Jaroslav av Novgorod, till vilken hon var en viktig rådgivare och i Ryssland kallades hon Irina. De fick flera barn som hon uppfostrade i fromhet, flera av dem blev senare helgon. När hennes man dött vigdes hon till nunna med namnet Anna och grundade ett kloster. Ikonen är målad i vårt kloster och bilden på denna ikon kommer att finnas med i en lärobok i historia för årskurs 4, då vi tidigare i år f

Klostrets byggprojekt: Nu eller aldrig!

I veckan fick vi äntligen svar från byggfirman hur mycket offerten blir för den tillbyggnad vi tänkt göra! Det saknades ca 100 000 kronor för att kunna betala dem. Vi har fått gåvor från sex olika personer sedan föregående inlägg, sammanlagt 2 900 kr, vilket vi är mycket tacksamma för! Men det var inte utan att vi tänkte att det är ganska långt från vad byggfirman bad om och vi kände oss lite missmodiga hur detta ska gå att genomföras... Vi bad firman om att göra tillbyggnaden mindre för att kunna ha råd med den, men de sa att prisskillnaden skulle bli marginell så att det inte var någon större idé. Då bad vi om vår andliga faders och moders välsignelser, gjorde korstecknet och sa till varan

Minnet av Nordens apostel Ansgar

Denna ikon av Helige Ansgar, Nordens apostel, målades i vårt kloster för några år sedan. Idag, 3 februari med den gamla kalendern, firar vi minnet av honom som betraktas som den som kristnade Sverige och Danmark, även om hans mission på Birka inte blev bestående... Han levde år 801-865, var benediktinmunk från Corvey i nuvarande Tyskland, missionär och ärkebiskop av Hamburg-Bremen, vilket då också innefattade Norden. Den danske kungen Harald Klak som döpts år 826 bad om missionärer och Ansgar åkte frivilligt till Danmark. Men Harald Klaks ställning var inte stark i Danmark och Ansgar stannade söder om Elbe, där han inrättade en skola för danska pojkar. När Ludvig den fromme, karolingisk kejs

Dagens högtid: Herrens möte i templet

Herre, nu låter du din tjänare gå hädan i frid efter ditt ord, ty mina ögon hava sett Din frälsning, vilken Du har berett till att skådas av alla folk: ett ljus som skall uppenbaras för hedningarna, och en härlighet som skall givas åt Ditt folk Israel. Den bönen läser vi dagligen i Aftongudstjänsten men är också temat i dagens högtid och sägs av den helige Symeon, en rättfärdig man som levde i templet och som väntade på uppfyllelsen av profetian att han inte skulle dö förrän han hade fått se och röra vid Kristus. Symeon symboliserar hela Israels förväntan. Han tar Herren i sina armar och säger detta då Jesus Kristus frambärs i templet av Hans Moder och den Helige Josef fyrtio dagar efter sin

Ny handmålad ikon från vårt kloster: Helige Laurentius

Denna ikon av Helige Laurentius, ärkediakonen, har just handmålats i vårt kloster som en beställning från en församling i Svenska kyrkan. Måtten är 45x23 cm. Helige Laurentius levde på 200-talet och blev förföljd för sin kristna tros skull. En känd historia från hans liv är när han fördes inför kejsaren och uppmanades att överlämna kyrkans skatter. Helgonet bad att få tre dagar på sig och under den tiden samlade han alla fattiga och sjuka, tog med dem inför kejsaren och sade: "Här är kärlen som skatterna finns i. Alla som lägger sin skatter i de kärlen kommer att mottaga skatter i överflöd i det Himmelska riket". Kejsar Valerian beordrade att Helige Laurentius skulle torteras om han inte off

Vill du stödja klosterliv i Sverige?

På uppmaning och med välsignelse av vår andlige fader planerar vi i Heliga Philothei Ortodoxa kloster en utbyggnad av klostret under 2019 för att vårt systerskap ska kunna växa! De senaste halvåret har vi kontaktat olika hantverkare för offerter och har nu hittat en lokal firma som verkar pålitlig. Ett startkapital finns men ca 120 000 kronor saknas för att förverkliga detta projekt. Eftersom vi inte mottar bidrag från stat eller kyrka varken i Sverige eller från Grekland och inkomsten från vårt hantverk med ikoner knappt täcker våra löpande kostnader är vi helt beroende av privata donationer för att finansiera utbyggnaden. Vill du vara med och stödja klosterlivet i Sverige? Ekonomiska bidra

© 2020 Heliga Philothei Ortodoxa Kloster

  • Wix Facebook page