Nymålad ikon: Helige Atticus

Bilden visar en ikon som nyligen målats i vårt kloster föreställande Helige Atticus, patriark av Konstantinopel, som firas i den Ortodoxa kyrkan 8 januari. Ikonen är 25 cm hög och är en beställning från en god vän och stor välgörare till klostret som fått sitt första barn som hon gett helgonets namn till. Helige Atticus föddes i Sebaste i Armenien. Han bosatte sig i Konstantinopel och blev präst i Heliga Visdomens kyrka (Agia Sofia) under Theodosios den stores regim (d.395). Helige Atticus hade en brinnande tro för tron och kunde konsten att beröra de troendes hjärtan i sina predikningar. Hans vältalighet kombinerat med hans dygder gjorde att han valdes till patriark av Konstantinopel år 406

Alla helgons dag

Idag, en vecka efter Pingst, firar vi alla helgons dag i den Ortodoxa kyrkan. Anledningen till denna högtid är att Jesus Kristus sade innan Sitt lidande: "Och när jag har blivit upphöjd från jorden, skall jag draga alla till mig.” (Joh. 12:32)—vilket var själva avsikten med Hans nedstigande till jorden, antagande kött och blivande fullkomlig människa medan Han förblev fullkomlig Gud, för att frälsa den mänskliga naturen och upphöja den till himmelsk härlighet. Han upplyfte därför denna natur, som Han antagit i Sitt gudomliga Väsen, till Himlen genom Sin himmelsfärd. Men Han sände också den Helige Anden till Sina Heliga apostlar så att de skulle gå ut och predika Evangeliet till alla folk fö

Pingsten och den Helige Andes nedstigande

Femtio dagar efter Påsk firar vi Pingstens högtid när den Helige Ande kom ner över apostlarna i form av tungor av eld. "Pingst" är ett grekiskt ord som betyder "femtionde". På Pingsten firar vi inte bara den Helige Andes nedstigande utan också hela Treenighetens mysterium. Pingstens ikon är inte bara en målning av händelserna i rummet där apostlarna tog emot den Helige Ande. Vi kan se detta tydligt av det faktum att Aposteln Paulus visas på ikonen fast han inte ens var kristen vid tiden för Pingst. Helige Paulus är målad för att visa att den Helige Ande kom ner över hela kyrkan och inte bara över de tolv apostlarna. De tolv apostlarna sitter på en hästskoformad bänk som visar enhet och ordni

© 2020 Heliga Philothei Ortodoxa Kloster

  • Wix Facebook page