Heliga Nina som kristnade Georgien

Georgien var ett av de första länderna som accepterade kristendomen som sin officiella religion år 337. Georgierna är ett starkt, traditionsälskande folk som motstått invasioner av perser, araber och turkar och som förvaltar sin tro, sina kyrkor, ikoner och reliker med stor vördnad. Georgiens skyddshelgon, den Heliga Nina som vi firar idag, var kvinnan som spred Evangeliet i Georgien, därför kallas hon även apostlalik. Hon föddes i Kappadokien på 300-talet under kejsar Konstantin den stores tid och växte upp med kärlek till Gud och studier av de heliga skrifterna. Hon togs tillfånga av de då avgudadyrkande georgierna som tog med henne till sitt land mellan Svarta och Kaspiska haven, på gräns

© 2020 Heliga Philothei Ortodoxa Kloster

  • Wix Facebook page