Vår nästa är en ikon av Kristus

Julen är en tid när vi handlar mycket saker och mat åt oss själva och vår egen familj. Men det finns de som inte har möjlighet till det. Tiden inför jul är också en tid att tänka på dem och hjälpa dem aktivt och ge en gåva till behövande. Vi Ortodoxa fastar innan Kristi födelses högtid, men fastan har ingen mening om den inte kombineras med praktisk kärlek till vår nästa genom givmildhet. Kristus säger i Evangeliet: "...vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig." "Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig, jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg ti

Inflyttning!

I onsdags firade vi Guds Moders intåg i templet och passande nog kunde vi just den dagen äntligen tåga in i de nya cellerna för inflyttning! Dagen innan hade de sista detaljerna blivit klara. Lördagen innan hade en Liturgi firats i klostret till minne av dess grundare Moder Philothei, i evig åminnelse, då det var sju år sedan hennes insomnande i Herren, då också vattenvälsignelsen för de nya cellerna utfördes. Vi har hennes förböner och klostrets skyddshelgon Heliga Philotheis att tacka för allt som hänt med den nya utbyggnaden. Utsidan hade just blivit klar när våra andlige fader Metropolit Kyprianos kom på besök tillsammans med en av våra systrar från vårt moderkloster i Grekland och en su

© 2020 Heliga Philothei Ortodoxa Kloster

  • Wix Facebook page